00000022 vinka 620

Poljoprivredna zadruga Cvetek

Prva zadruga za prodaju i distribuciju cvijeća

Članovi zadruge raspolažu sa 25 000 m2 zatvorenog prostora u kojima proizvode preko 100 vrsta cvijeća.

8 članova zadruge

100 vrsta cvijeća

25 000 m2 zatvorenog prostora za uzgoj cvijeća

Novosti